TRX®-Workout

Aktuelle Trainingszeiten

18:10 Uhr
Step Workout B Ausfall SCH
18:15 Uhr
Herzsport R Ausfall SCH
Pilates 2 Ausfall SCH
18:30 Uhr
19:15 Uhr
Herzsport R Vertretung SCH
19:30 Uhr
20:00 Uhr
Thai-Kick-Box Workout B Vertretung SCH
Mobility Vertretung SCH
20:15 Uhr
20:30 Uhr
Pilates 1 Vertretung SCH
Datum: 
18.06.2018,
19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Trainingszeit: 
Vertretung durch: